zoomable
Milla Jojovitch

MJ-1399 电动美足神器

美甲护足系列

1)供电:4节5号电池(不含在内)

2)材料:ABS

3)包装:吸塑+彩盒

4)尺寸:4.6*7.2*18.2CM

Milla Milla Milla Milla

1、供电:4节5号电池(不含在内)(插电式)

2、材料:ABS

3、包装:吸塑+彩盒

4、尺寸:4.6*7.2*18.2CM

分享:
相关产品:
Copyright(c)Shenzhen Hongwang NiceMay Electric Co.,Ltd.