zoomable
Milla Jojovitch

MR-1520 Y型瘦脸按摩器

健康按摩系列

1)尺寸:6*3*10cm

2)材料:锌合金

3)颜色:银色

4)包装:吸塑+彩盒

Milla Milla Milla Milla Milla Milla

1、尺寸:6*3*10CM

2、材料:锌合金

3、颜色:银色

4、包装:吸塑+彩盒

分享:
相关产品:
Copyright(c)Shenzhen Hongwang NiceMay Electric Co.,Ltd.